2012/02/26

Artilleriet

Wczoraj pisałam o sklepie w Warszawie, a dziś o miejscu, gdzie z pewnością się udam, jak odwiedzę Szwecję. Już od jakiegoś czasu śledzę na Facebooku sklep Artilleriet, który ma bardzo interesujące wnętrze. Jego ekspozycja zmienia się w zależności od pory roku. Ma jednak zawsze to coś niepowtarzalnego, charakterystycznego.

Yesterday I wrote about a design shop in warsaw, and now about a place where I will go for sure during my visit in Sweden. From some time now I follow Artilleriet on Facebook. This shop has very interesing interior. Its decoration depends on the season. However, there is always something unique and distinctive.Dla zainteresowanych: sklep Artilleriet mieści się w  Göteborgu, Magasinsgatan 19. A co można w nim znaleźć? Z obecnej wystawy zainteresowały mnie oczywiście fotele:)

For those who are interested: Artilleriet is in Göteborgu, Magasinsgatan 19. What you cand find there? Of course, armchairs interesed me with this shop-window:)
Moją uwagę przykuł też stylizowany na eklektyka szary dębowy stół z białym blatem. Ciekawym zestawieniem i to nie tylko tu w sklepie, ale i w Skandynawskich wnętrzach ogólnie, jest postawienie przy stole różnych krzeseł. Eklektyzm nabiera wówczas nowego współczesnego wymiaru. To już nie tylko mieszanina różnorodnych stylów w obrębie jednego mebla, ale całego pomieszczenia.

My attention was also absorbs by the eclectic, grey, oak table with white table top. Also there is interesting combination of various chairs place at the same table. And it's not only in the shop but also in Scandinavian interiors in general. The eclecticism takes a new contemporary dimension. It is not just a mixed styles within a single piece of furniture, but the whole room.Wcześniejsze ekspozycje:
Before shop-windows:

I na koniec coś, co po części mnie rozbawiło, a po części natchnęło - poduszki z psami i nie tylko. REWELACJA!!!!!

An finally, something that make me laugh and also make me inspired - pillows with dogs and other animals. EXCELLENT!!!!


by kimbbNE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz