2012/07/21

domowy ogród / home gardenby kimbbNE

od beżu do czerni

Jak zapewne zauważyliście nie ma żadnej granicy pomiędzy modą a designem.  Wg mnie wyglądasz tak, jak twoje wnętrze. Czasami nawet ubierasz te same kolory, które masz w swoim wnętrzu. Może się mylę, ale spójrzcie na siebie i na wasz pokój - i co widzicie? Nie mówię, że wszystkie wasze ubrania są tego samego koloru co wasza jadalnia czy kuchnia, ale są pewne prawidłowości, że jeśli lubisz ubierać bezpieczne kolory, twoje mieszkanie jest też w tych kolorach urządzone - po prostu bezpiecznie! Jestem w błędzie?! Nie ;)

Poniżej jest kilka moich inspiracji zaczerpniętych ubiorem modelek. Niektóre kolory są klasyczne, np. czerń, a niektóre są po prostu bezpieczne, np. beż. Ale wszystko zależy od tego, jak je ze sobą zestawimy :)


from beige to black

As you can see, there is no line between fashion and design. In my opinion your look is the same as your interior. Sometimes we wear the same colours as our interiors are. Maybe I'm wrong but could look at yourself and on your room - what do you see? I'm not tell you that every your clothes are at the same colour what your dining room or kitchen are, but there is some rule that if you like safe colours you wear them and you have an apartment design like that -  just safe! Am I wrong?! No ;) 

So below there are my inspirations of the models outfits. And some of the colours are classic e.g. black and some of them are just safe e.g. beige. But everything depends how you can match them :) 
by kimbbNE