2011/06/21

DECOBO inspiracje / inspirations

Nie było mnie tu przez jakiś czas, ale musicie mi wybaczyć moją nieobecność. Obecnie pracuję nad projektem, który nazywa się DECOBO. To dizajn, kawa i książki w jednym. A tu są moje inspiracje do tego projektu.

There was a while I've been here but you have to forgive my absence. I'm working for a project called DECOBO. It's design, coffee, books in one. So there are my inspirations to this project.by kimbbne